Please wait ...

این رستوران دلپذیر انواع غذاهای ایرانی را ارائه می کند. این رستوران ماهیچه و گردن معروفی دارد. حاج حسن دارای سالاد بار، گزینه های گیاهی و انواع کباب است.

حاج حسن

  • نوع

    ایرانی-کبابی

  • آدرس

    کمربندی امیر کلا، روبه رو نمایندگی بزرگ روشن