Please wait ...

ملا محسن فیض کاشانی، شاعر، فیلسوف، محدث، و از شاگردان  صدرالمتالهین ملاصدرا بود. او نویسنده ای پرکار در هر دو زبان فارسی و عربی بود. فیض کاشانی وصیت کرده بود که پس از مرگ بر مدفن اش زیارتگاهی ساخته نشود. آرامگاه کنونی وی به دستور یکی از  شاهزاده های قاجر برای گرامی داشت این دانشمند عالی قدر در کاشان بنا شد.

آرامستان فیض

  • آدرس

    خیابان اسلامی تبار