Please wait ...

مسجد و مدرسه آقا بزرگ در مرکز شهر کاشان قرار گرفته است. این بنای مربوط به قرن 12، به خاطر طراحی متقارن اش، زیبا ترین مجموعه ی مذهبی در کاشان شناخته می شود.  حیاط این مجموعه حیاط دیگری را درون خود جای داده که با یک حوض و باغچه تزئین شده است. به دو در ورودی این مسجد به تعداد آیه های قرآن-  6236 - میخ کوبیده شده است. این مجموعه تماما از آجر ساخته شده است.

این بنا دارای کتیبه هایی به خط ثلث و نستعلیق و نیز تزئینات گچبری، مقرنس و کاشیکاری است.

مسجد و مدرسه آقا بزرگ

  • آدرس

    کوچه مسجد