Please wait ...

غارآفتاب در دامنه کوه بیستون میان غار مر تاریک و غار دودر قرار دارد. مساحت این غار 160 متر مربع است و دهانه آن 6 متر ارتفاع دارد. از این غار اشیا سنگی مربوط به دوره موستری به دست آمده است.

غارآفتاب

  • آدرس

    دامنه کوه بیستون