Please wait ...

چاه‌های تلا مجموعه ای از 70 چاه آب باستانی است که در روستای لافت قرار دارد. این چاه‌ها بجا مانده از سیستم آبرسانی پیشرفته هخامنشی هستند. با وجود این، برخی معتقدند قدمت این چاه‌ها به دوران پس از اسلام بازمی گردد. به گفته محلیان تعداد اين چاه‌ها به تعداد ايام سال كبيسه 366 حلقه بوده و در هر روز از سال دهانه يكی از آنها را باز و از آن استفاده می كرده اند. مردم قشم برای این چاه‌ها قداست خاصی قایل هستند. این مجموعه در سال 1377 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. 

چاه‌های تلا

  • آدرس

    روستای لافت