Please wait ...

سد تاریخی گوران  در 80 کیلومتری شهر قشم  در روستایی به همین نام قرار دارد. قدمت این سد باستانی به دوران پیش از اسلام باز می گردد. در زمان هخامنشیان و ساسانیان اهالی قشم با ساخت سد در تنگه ها و دره ها ی این جزیره به جمع آوری آب برای فراهم آوردن آب آشامیدنی و مورد نیاز برای کشاورزی پرداختند که بقایای آن امروز نیز قابل مشاهده است. 

سد تاریخی گوران

  • آدرس

    80 کیلومتری شهر قشم