Please wait ...

برج چهل دختر، برجی قديمى در سمنان است که به اعتقاد مردم این شهرستان توسط چهل دختر که تارک دنيا شده بودند، با گل و خشت بنا شده است. با توجه به آثار برجای مانده از سازه‌های ساسانی در نزدیکی برج چهل دختر، اینطور به نظر می‌رسد که این بنا روزگاری آتشکده یا یکی از اماکن مقدس زرتشتيان بوده است.

ارتفاع این برج 8 ضلعی، 12 متر و ضخامت دیوارهای آن 50 تا 60 سانتیمتر است. این برج دارای سقفی مخروطی بوده که بر اثر سوانح طبیعی ویران شده است. به باورعوام، اگر دختران مجرد داخل برج رفته و سه یا هفت سنگ را از داخل آن با موفقیت به بیرون پرتاب کنند، بخت‌شان باز می‌شود و همان سال ازدواج می‌کنند.

برج چهل دختر

  • آدرس

    دامغان