اسکی و اسنوبورد در دو پیست پرچالش وپرهیجان ایران، تجربه ای است که به راحتی فراموش نمی کنید. 

 روز اول: ملاقات در فرودگاه ، حرکت به پیست اسکی، اقامت در هتل، اسکی در پیست دربندسر و استفاده از امکانات اسکی.

روز دوم: صرف صبحانه در هتل، اسکی و استفاده از امکانات پیست، انتقال به پیست توچال و استفاده از امکانات اسکی.

روز سوم: صرف صبحانه در هتل، اسکی و استفاده از امکانات پیست، اقامت در هتل.

روز چهارم: صرف صبحانه در هتل، اسکی در پیست، خروج از هتل، انتقال به فرودگاه.

 

نکته:  با اینکه بسته های مسافرتی ما برای سلایق مختلف طراحی شده اند، در صورتیکه خواستار برنامه دیگری هستید می توانید با ما تماس بگیرید تا یک برنامه سفر ایده آل و اختصاصی برایتان طراحی کنیم.