Please wait ...

موزه هنرهای معاصر اهواز در دو طبقه و با پنج گالری در سال 1388 افتتاح  شد. گنجینه این موزه 70 اثر دارد که 60 اثر آن متعلق به هنرمندان استان خوزستان و 10 اثر متعلق به هنرمندان دیگر استان‌های کشور است. در این موزه همایش، کارگروه‌ها، دوره‌های آموزشی هنری مختلف و سمینارهای هنری برگزار می‌شود. در مواردی هم از گالری‌های آن به عنوان نمایشگاه انفرادی هنرمندان مختلف استفاده می‌شود. 

موزه هنرهای معاصر

  • آدرس

    جاده ساوه