Please wait ...
شوشتر
شهر مومنین

یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران، شوشتر در استان خوزستان واقع است. این شهر از شرق به مسجد سلیمان، از غرب به دزفول و شوش، از جنوب به اهواز و از طرف شمال به دزفول و کوه‌های بختیاری محدود است. مانند سایر شهرهای استان خوزستان، شوشتر تابستان‌هایی به غایت گرم و زمستان‌هایی مطبوع دارد.

کشف ابزارهای سنگی مانند تبر، نیزه و چاقو در غار پیده، موجب شده است تا باستان‌شناسان قدمت این شهر را حدود 7000 سال تخمین بزنند.

به گفته برخی مورخین نظیر حمدالله مستوفی این شهر توسط هوشنگ پیشدادی بنا شد و سپس رو به زوال گذاشت. پیشدادیان نخستین سلسله آریایی هستند که در اساطیر ایرانی و شاهنامه فردوسی از ایشان نام برده شده است. گفته می‌شود اردشیر بابکان، بانی سلسله ساسانی این شهر را تجدید بنا کرد.

مانند تاریخ بنای آن، نظریات متعددی درباره وجه تسمیه شوشتر وجود دارد. برخی معتقدند شوشتر به معنای بهتر از شوش است و برخی دیگر می‌گویند نام این شهر در اصل «ششدر» بوده است چون شش دروازه داشته است و به مرور زمان به شوشتر تغییر یافته است.

از مهمترین جاذبه‌های شوشتر سازه‌های آبی تاریخی آن است که متشکل از شبکه ای از بند، سد، نهرهای دست‌کند، آسیاب آبی، خندق و پخشاب‌های متعدد است به همراه  قلعه‌ای که کارکرد و عملیات آن را کنترل می‌کرده است.

این سیستم متشکل از بخش‌هایی مختلفی نظیر نهر گرگر، یک رودخانه ی دست‎‌کند متعلق به دوره هخامنشی است و بخشی نظیر بند قیصر که متعلق به دوران ساسانی است. این بند که  پل شادروان نیز نامیده می شود توسط سربازان و مهندسان رومی که در سال ۲۶۰ میلادی همراه امپراتور روم والریانوس به اسارت شاپور اول درآمده بودند، بنا شده است.

رودخانه دز که در غرب شهر جاری است و رود کارون که از کنار شهر می‌گذرد، هر دو از مکان‌های پرطرفدار برای ورزش‌های آبی هستند. 

شوشتر

شهر مومنین

  • جمعیت

    ۱۰۶ هزار و ۸۱۵ نفر

  • مختصات جغرافیایی

    ۳۲.۰۲° شمالی ۴۸.۸۳° شرقی

دیدنی‌های برتر:

خوردنی‌های برتر:

  • آش غلغل
  • بورانی باقلا سبز
  • سیرباقله