Please wait ...

پل دوازه چشمه پلی است که در زمان حکمرانی شاه عباس صفوی بر فراز رود هراز ساخته شد. این پل که در دوره قاجار مورد بازسازی قرار گرفت، به نشان 12 امام شیعه 12 طاق دارد و طول آن 120 متر است.

پل دوازده چشمه

  • آدرس

    خیابان امام رضا