Please wait ...

این رستوران قدیمی در مرکز شهر آمل قرار دارد و تنوعی از غذاهای شمالی دارد. خورش فسنجان و مرغ ترش این رستوران را حتما امتحان کنید. 

آشپز باشی

  • نوع

    شمالی

  • آدرس

    خیابان طالب آملی، انتهای بلوار کلاکسر، بعد از خیابان دریای هفتاد وهفت