Please wait ...

بازار اراک که در قلب شهر اراک قرار دارد، تلفیقی است از معماری مدرن و سنتی. این بازار قدمتی نزدیک به دوقرن دارد و در دوران حکومت فتحعلی شاه قاجار، به دست یوسف خان گرجی کسی که شهر سلطان آباد (اراک امروزی) را بنیان گذاشت، ساخته شد.

بازار اراک فضایی بالغ بر 14 هکتار را در برگرفته و دارای عناصر معماری دوران قاجار مانند طاق‌های گنبدی است. هر یک از گنبدهای بازار دارای نورگیری است که ضمن تامین نور بازار، هوای آن را نیز تهویه می‌کند. در ساخت این بازار از سنگ، آجر و چوب استفاده شده است.

بازار اراک 500 حجره و چندین مسجد، حمام، مدرسه، آب انبار سنتی و مدرسه علمیه سپهداری که آیت الله خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی در آن تحصیل کردند را در خود جای داده است.

بازار اراک در سال 1355 در فهرست میراث ملی قرار گرفت.

پدرام

بازاری بزرگ و مسقف که از گنبدهای بسیار زیاد دارای نورگیر به همراه کاشی کاری که بسیار دیدنی هستند تشکیل شده.درون بازار تمامی اقلام مورد نیاز شما وجود داره.

داوود

بازار بزرگ اراک سبک معماری بسیار دیدنی ای دارد.دارای نورگیرهایی در سقفه که نور خورشید وقت تابیدن زیبایی خاصی به بازار میده.

داوود

بازار بزرگ اراک سبک معماری بسیار دیدنی ای دارد.دارای نورگیرهایی در سقفه که نور خورشید وقت تابیدن زیبایی خاصی به بازار میده.

بازار اراک

  • آدرس

    خیابان امام خمینی