Please wait ...

این موزه که در محل حمام تاریخی چهار فصل واقع است، در سال 1373 افتتاح شد. این موزه دارای مجسمه‌های مومی است که نمایشگر فرهنگ، لباس‌های سنتی و آداب و رسوم مردم شهر اراک است. موزه مردم شناسی همچنین آثار و اسنادی از دوران پیش از اسلام و پس از اسلام را به نمایش می‌گذارد. ظروف سفالی، سکه‌های دوره‌های مختلف تاریخی، عقدنامه‌های ‌قاجاری، نسخه‌های خطی، ظروف مسی و قلمزنی، لوازم ریسندگی از دیگر اشیا ارزشمندی است که در این موزه جای گرفته است. 

موزه مردم‌شناسی

  • آدرس

    خیابان عباس آباد، حمام چهار فصل