Please wait ...

غار شازند یا غار کیخسرو یکی از مکان‌های مقدس زرتشتیان است که در 35 کيلومتری جنوب غربی اراک قرار دارد. دهانه ورودی غار به سوی غرب بوده و دارای یک دهلیز باریک به طول 18 متر،عرض 6 متر و ارتفاع 3 متر است.

ارتفاع این غار از سطح دریا حدود 2900 متر است. گفته می‌شود کیخسرو، پادشاه کیانی که به عدل و داد شهره بود در این غار ناپدید شد. کیانیان دومین سلسله آریایی پس از پیشدادیان هستند که نام آنها در شاهنامه فردوسی و اساطیر ایرانی ذکر شده است. کیانیان همچنین قهرمانان اوستایی هستند و گفته می‌شود زرتشت در زمان حکومت یکی از پادشاهان این سلسله به تبلیغ آیین خود پرداخته است.

بنا بر افسانه، کیخسرو پس از 60 سال حکمرانی تمام ثروت خود را بخشید و پس از تعیین جانشین، برای عبادت به این غار آمد. گفته می‌شود کیخسرو همچنان زنده است و در پایان زمان به همراه سوشیات باز می‌گردد. از این رو نام این غار شازند است که از دو جزء شاه و زنده تشکیل شده است.  بر روی دیواره‌های این غار نام پهلوانان ایران حک شده است. در نزدیکی این غار چشمه‌ای است منصوب به کیخسرو که زائران غار به تبرک از آن می‌نوشند و می‌برند.

مختار

غاری بسیار جالب که در نزدیکی یک جشمه قرار گرفته و در میان اهالی آنجا این غار از احترام خاصی برخوردار بود

غار شازند - کیخسرو

  • آدرس

    35 کيلومتری جنوب غربی اراک