Please wait ...

حمام ملا هادی مربوط به دوره قاجار است و دارای یک در ورودی ستون‌دار با آجر قرمز و گنبد معمولی است. رختكن هشت ضلعی این حمام دارای گنبدی مدور است. حمام به دو بخش زنانه و مردانه تقسیم می‌شود که از تزیینات اولیه آن تنها نقاشی‌های قسمت زنانه مشهود است. حمام ملا هادی در سال ۱۳۸۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

 

حمام ملا هادی