Please wait ...
بهادر

پرسنل کاملا وظیفه شناس و کارکنان مجرب بیمارستان شهید بهشتی بسیار عالی بودن.رسیدگی آنها به مراجعه کننده نیز عالیست.

بیمارستان شهید بهشتی

  • آدرس

    خیابان حکیم نظامی