Please wait ...

منطقه حیران در فاصله 25 کیلومتری شهرستان آستارا و در مسیر آستارا به اردبیل قرار دارد. این منطقه از یک سو مشرف به جنگل‌های انبوه و از سمت دیگر مشرف به دره‌ای است که رود ارس از میان آن می‌گذرد. رود ارس مرز میان ایران و جمهوری آذربایجان را تعیین می‌کند. گردنه حیران تقریبا همیشه در زیر ابرى از مه پنهان است.

گردنه حیران

  • آدرس

    جاده فندقلو