Please wait ...

این رستوران تنوعی از غذاهای شمالی دارد. انواع کباب های این رستوران هم از محبوبیت خوبی برخوردارند. مرغ ناردونی این رستوران را حتما امتحان کنید.

باغ رز

  • نوع

    شمالی- کبابی

  • آدرس

    جاده بابلسر-بابل, کله بست