Please wait ...

این رستوران دارای تنوعی از غذاهای ایتالیایی و استیک است. کارکنان رستوران بسیار خوش برخورد هستند. 

پیرو

  • نوع

    ایتالیايی

  • آدرس

    جاده بابلسر-فریدونکنار، نرسیده به شهرک خزر شهر