Please wait ...

بازار قدیم مربوط به دوره قاجار است و در بافت قدیم بوشهر جای دارد. این بازار از راهرویی طولانی که 250 باب مغازه در دو طرف آن قرار دارد، تشکیل شده است. نورگیرهای سقفی روشنایی فضای بازار را تامین کرده و هوای آن را تهویه می کنند. در این بازار اجناس مختلفی نظیر پارچه، ادویه، داروهای گیاهی، میوه و سبزی و پارچه به فروش می رسد. این اثر در سال ۱۳۸۵ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

بازار قدیم بوشهر

  • آدرس

    بافت قدیم بوشهر