Please wait ...

شهر باستانی ریشهر  در ۸ کیلومترى جنوب شهر بوشهر و نزدیک ساحل خلیج فارس واقع شده است. از آجر نوشته‌های عیلامی  به دست آمده در این منطقه مشخص شده که نام این شهر در قدیم لیان بوده و حلقه‌ی ارتباطی تمدن‌های شرق و غرب دنیای قدیم به شمار می رفته است.  کاوش های باستان شناسی 1250 تا 1255 شمسی توسط فرانسویان در این منطقه منجر به کشف ظروف سفالى رنگین، اشیاء مفرغى، بقایای ساختمان های عیلامی از هزاره ی سوم تا هزاره ی اول پیش از میلاد  شده است. اردشیر بابکان بانی سلسله ساسانی در زمان حکومت خود این شهر را تجدید بنا کرد و آن را "ریوارد اردشیر" یا "رام اردشیر" نام نهاد که به مرور نام آن به ریشهر تبدیل شد. این شهر در دوران ساسانیان از مهم‌ترین مراکز علمی و ادبی ایران به شمار می رفت. در آن زمان در ریشهر کتاب های متعددی نگاشته و در کتابخانه ی بزرگی  نگاه داشته می شد. با احداث بوشهر در دوران افشاریه، ساکنان ریشهر به تدریج آن را ترک کرده و به شهر جدید نقل مکان کردند. منطقه ریشهر در سال۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

ریشهر

  • آدرس

    ۸ کیلومترى جنوب شهر بوشهر