Please wait ...

این آسیاب ها که در غرب شهر دزفول در کنار رود دز قرار دارند، شامل مجموعه ای از طاق‌هاى رومى و ديوارهاى سنگ با ملات ساروج که قدمت آن به دوران ساسانى باز می گردد، می شوند. این آثار تقریبا سالم یا نیمه سالم هستند. 

آسیاب های رعنا

  • آدرس

    غرب شهر دزفول