Please wait ...

پل قدیمی دزفول سازه ای ساسانی است که در سال ۲۶۳ میلادی  توسط برخی از 70 هزار سرباز و مهندس رومی که به همراه والریانوس امپراتور روم به اسارت شاپور اول درآمده بودند، بنا شد.  این پل که از سنگ ساروج و آهك بنا شده، دارای 14 دهانه است. پل قدیمی دزفول در دوران دیلمیان، صفویان و پهلوی چندین بار بازسازی شد و همچنان قابل استفاده است. این پل در سال 1310 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. 

پل قدیمی دزفول

  • آدرس

    پل اندامش دزفول