Please wait ...

حمام  عمومی سلطان امیر احمد یا حمام قاسمی، بنایی سلجوقی است که  شامل سربینه و حوضی هشت وجهی است.

سربینه ی حمام سلطان امیراحمد، به خاطر گچبری و حجاری های پیچیده و همچنین کاشیکاری های رنگین اش شهرت دارد. در این سربینه سکوهایی پوشیده با فرش های کاشان جهت استراحت مشتریان تعبیه شده است. حمام بام بی نظیری با گنبدهای  متعدد دارد که هر یک با شیشه های مقعر تزئین شده است. این شیشه ها در عین نوررسانی، مانع دیده شدن داخل حمام می شوند.

حمام سلطان امیر احمد در زلزله دوران زند آسیب دید. بخش عمده ی گچبری ها و نقش برجسته های این حمام بازسازی شده است.

حمام سلطان امیر احمد

  • آدرس

    خیابان علوی