Please wait ...

آرامگاه پیروز نهاوندی یا ابولوءلوء، برای بزرگداشت سربازی پارسی که در برابر سپاه عمرابن خطاب جنگید، بنا شده است.  وی علی رغم شجاعتش به اسارت در آمد و به عنوان برده فروخته شد. پیروز بعدها خلیفه دوم عمر را به قتل رساند و بنا بر روایات به کاشان گریخت و در همانجا از دنیا رفت. مقبره پیروز نهاوندی بنایی دوازده وجهی با گنبدی مخروطی است که با کاشی های فیروزه ای و نقاشی های زیبا آراسته شده است.  این بنا در دوره ی قاجار بازسازی شد.

آرامگاه پیروز نهاوندی مرقد ابولولو کاشی

  • آدرس

    خیابان ابولولو