Please wait ...

موزه باستان شناسی در سال ‌1374 در قلعه تاریخی فلک‌الافلاک افتتاح شد. در این موزه مجموعه ای از سفالینه های دوران مختلف تاریخی و پیش از تاریخ و نیز اشیاء نفیس تاریخی و فرهنگی از جمله اشیا به دست آمده از کاوش های غار کلماکره به نمایش درآمده است.

موزه باستان شناسی

  • آدرس

    خیابان امام، دوازده برجی، قلعه تاریخی فلک الافلاک