Please wait ...

تالاب سوستان لاهیجان دارای آب شیرین است و معمولا در زمستان و پاییز پر آب است. به دلیل قرارگرفتن  این تالاب در میان نیزار، گیاهان مردابی و درختان بلند، یکی از مقاصد محبوب طبیعت دوستان است. 

تالاب سوستان

  • آدرس

    لاهیجان