Please wait ...

حمام مهدی قلی بیک در نزدیکی حرم رضوی قرار دارد و تا سال 1367 مورد استفاده قرار می‌گرفت. این حمام به دلیل نقاشی‌های دیواری ستون‌های بینه‎‌اش شهرت فراوانی دارد. این حمام که به موزه مردم شناسی  تغییر کاربری داده است، لباس‌هایی مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی، ظروف چای خوری، سماور‌های قدیمی و عکس‌های قدیمی از مشهد را در خود جای داده است.

حمام مهدی قلی بیک

  • آدرس

    حرم رضوی