Please wait ...

موزه علوم و تاریخ طبیعی مشهد در سال 1377  مجموعه ای از عناصر انسان شناسانی، گیاه شناسانی، جانور شناسی و زمین شناسی را به نمایش می‌گذارد.

موزه علوم و تاریخ طبیعی خراسان

  • آدرس

    میدان آزادی, پردیس دانشگاه فردوسی