Please wait ...

گنجینه ظروف، مجموعه ای از ظروف دوره های مختلف را در خود جای داده است.

ملیکا

در موزه گنجینه ظروف میتونین تعداد زیادی از ظروف از زمانهای گذشترو ببینید.خیلی زیبا و دیدنی بود.

گنجینه ظروف آستان قدس رضوی

  • آدرس

    حرم مطهر امام رضا