Please wait ...

این مجموعه تخصص در برگزاری کنفرانس و همایش دارد و دارای فضای نشیمن سرباز و موسیقی زنده است. 

تشريفات

  • نوع

    کیترینگ- ایرانی

  • آدرس

    طرقبه، 500 متری جاده جاغرق