Please wait ...

نارین قلعه  یا نارنج قلعه برفراز تپه ای مشرف به میبد ساخته شده است و قدمت آن به دوره اشکانی می رسد. مساحت این قلعه ۵ طبقه ای که از خشت و گل ساخته شده، ۳ هکتار  است و زمانی دارای اتاق‌هاى متعدد بهم پیوسته، حصار، برج های حفاظتی و خندق بوده است.

‏سفال‌های رنگی و نقش‌دار عیلامی به ‌دست آمده در کاوش های صورت گرفته در نزدیکی‌ نارین قلعه حدود ۴۰۰۰ سال قدمت دارند. برخی محققین معتقدند این یافته های باستان شناسی و ۵ طبقه بودن بنا ثابت می کند این قلعه در حقیقت یک زیگورات یا معبد عیلامی بوده است. بعضی‌ها آن را همان دژ سفید شاهنامه دانسته و برخی دیگر این دژ را سرآغاز آبادانی یزد می‌دانند.

از این قلعه در دوره‌های مختلف تاریخی به عنوان ارگ حکومتی یا دژ نظامی استفاده می‌شده است و چندیدن بار مورد مرمت قرار گرفته است. نارین قلعه به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

نارین قلعه

  • آدرس

    خیابان امام