Please wait ...

گفته می شود مسجد جامع قزوین، به دستور هارون الرشید و بر ویرانه‌های آتشکده‌ای ساسانی بنا شده است و به مرور بخش‌هایی به بنا اضافه شد. ایوان‎های مسجد در دوران صفوی و ایوان جنوبی در دوران قاجار بازسازی شده است. بنای مسجد کتیبه‌هایی به خط کوفی، نستعلیق و ثلث دارد. مسجد امروزه نیز محل عبادت نمازگزاران است و بخشی از آن به کتابخانه تبدیل شده است.

مسجد جامع قزوین

  • نوع

    مسجد

  • آدرس

    خیابان سپه