Please wait ...

میمون قلعه، بقایای دژی است که وسط شهر قزوین و شرق شاهزاده حسین قرار دارد. به گفته برخی آگاهان قدمت این قلعه به دوران عباسی و سال 784 میلادی باز می‌گردد. اما، کاوش‌های باستانشناسی از تعلق این قلعه به دوران آل بویه حکایت دارد. چنین به نظر می‌آید که این قلعه نظامی 8 برج خشتی داشته است. به گفته‌ی باستانشناسان، از زیرزمین این قلعه به عنوان سیاهچال استفاده می‌شده است.

میمون قلعه

  • آدرس

    قزوین