Please wait ...

اشیای موزه‌ی قزوین که بیشتر شامل ظروف سفالی و اشیای مفرغی می‌شود، به هزاره‌های سوم و اول پیش از میلاد تعلق دارد. سایر اشیای این موزه مربوط به قرون اولیه اسلامی تا دوران معاصر است.

موزه قزوین

  • آدرس

    میدان آزادی (سبزه میدان)، خیابان حلال احمر