Please wait ...

دروازه ارگ سمنان، بازمانده هنر دوران قاجار است و در گذشته درِب شمالی ارگ دولتی بوده است.  این دروازه در زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار بنا شده است و دارای دو نمای شمالی و جنوبی است. ارتفاع این دروازه آجری بیش از 7 متر است و دارای تزیینات کاشیکاری با نقوش افسران قاجاری، شیر و خورشید و صحنه نبرد رستم و دیو سپید است. این دروازه دارای کتیبه‌هایی به خط نستعلیق سفید بر زمینه لاجوردی است. درهای قطور دروازه ارگ از جنس چوب است و دارای‌ گل میخ‌های آهنی است. این دروازه در سال ۱۳۵۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

دروازه ارگ

  • آدرس

    میدان ارگ