Please wait ...

غار دربند یکی از زیباترین غارهای ایران است که در 3 کیلومتری شهرستان مهدیشهر قرار دارد. طول این غار 114 متر است و عرض آن در پهن‌ترین نقطه 36 متر است. ارتفاع بلندترین بخش این غار 20 متر است. این غار دارای استلاگمیت‌های بسیار زیبایی است. 

غار دربند شهمیرزاد

  • آدرس

    مهدی شهر