Please wait ...

این کوه در فاصله 30 کیلومتری شهرستان گرمسار و در مسیر گرمسار-تهران واقع است. چین‌خوردگی‌های سرخ، قهوه اى و سفيد این کوه تصویری از یک اژدها را به ذهن متبادر می‌سازند. 

کوه اژدها

  • آدرس

    گرمسار