Please wait ...

خواجوی کرمانی شاعر، صوفی و عارف شهیر در شمال شیراز در نزدیکی دروازه قرآن مدفون است. گفته می شود که وی در جوانی برای آموختن علوم زمان خود  به کشورهای مختلف سفر کرد. آرامگاه وی هنوز محل زیارت مشتاقان اندیشه وی می باشد. 

آرامگاه خواجوی کرمانی

  • آدرس

    دروازه قرآن