Please wait ...

شیخ روزبهان بقلی (1128-1209) شاعر، صوفی و عارفی از تبار دیلمیان و اهل فسا بود. وی در خانقاه خود در شرق شیراز که دارای تزئینات زیبا به خط  نستعلیق است، به خاک سپرده شد. 

آرامگاه شیخ روزبهان فسایی

  • آدرس

    محله درب شیخ