Please wait ...

دروازه قرآن، دروازه ای تاریخی در شمال شرق شهر بر سر راه اصفهان است. دروازه در دوران آل بویه بنا شده در اتاقک بالای دروازه قرآنی دستنویس قرار دارد به این نیت که مسافران راه شیراز به برکت آن از سفری سلامت برخوردار شوند. در دوران زند این دروازه یک بار مورد مرمت قرار گرفت. در سال 1352، قرآنهای نفیس موجود در این اتاقک به موزه پارس شیراز منتقل شد. 

هومن

خیلی زیبا بود چه در روز چه در شب.شب با نور پردازیه زیبایی که داشت خیلی زیباتر و خوشکلتر به نظر میومد.

دروازه قرآن

  • آدرس

    ابتدای اتوبان مرودشت