Please wait ...

شاهچراغ معروف ترین زیارتگاه شیراز است، مدفن دو برادر اهل تشیع که از جور خلفای عباسی به این شهر پناه آورده بودند. داخل زیارتگاه با انبوهی از آئینه کاری های زیبا، ارسی، موزائیک کاری، گچبری، درهای نقره کوب و فرشهای ظریف بافت تزئین شده است. درختان تنومند در حیاط امامزاده حوضی بزرگ با فواره هایش را احاطه کرده اند.

حامد

مکانی کاملا روحانی و لذت بخشی بود.با آینه کاری های بسیار زیبا و هنری در سقف که منو شگفت زده کرد.

شاهچراغ

  • آدرس

    شاهچراغ