Please wait ...

مسجد وکیل، در ضلع غربی بازار وکیل، از دیگر ابنیه تاریخی زند و از شاهکارهای معماری و هنری است. در تزئینات مسجد از کاشی های هفت رنگ و معرق چشمگیر استفاده شده است. منبر مسجد از یک قطعه مرمر سبز ساخته شده است و شبستان مسجد 48 ستون دایره ای  با تزئینات مارپیچ از سنگ مرمر یکپارچه دارد. 

امیر سینا

ستونها و کاش های رنگارنگ مسجد بسیار زیبا و دیدنی بودند

مسجد وکیل

  • آدرس

    خیابان طالقانی