Please wait ...

این رستوران که شعبه ای از شاطر عباس می باشد، دارای تنوعی از غذاهای ایرانی است. 

شاطر عباس ٢

  • نوع

    ایرانی

  • آدرس

    خیابان زند، خیابان سعدی