Please wait ...

صوفی یکی از قدیمی ترین رستوران های شیراز محسوب می شود و غذاهای ایرانی دارد. 

صوفی

  • نوع

    ایرانی

  • آدرس

    عفیف آباد، نبش کوچه دهم