Please wait ...

.برج خاموشان ری، مکانی است که زرتشتیان اجساد مردگان خویش را به نور خورشید می سپردند. سازه ی این بنا 6 متری، از ملات و سنگ ساخته شده است و به هزاره اول پیش از میلاد باز می گردد.

برج خاموشان ری