Please wait ...

موزه ی شهدای بهشت زهرا که به نمایش لوازم شخصی شهدای جنگ ایران و عراق و آثار هنری برآمده از فرهنگ شهادت و ایثارگری می پردازد، در سال 1375 تاسیس شد.

موزه شهدای بهشت زهرا

  • آدرس

    بزراگراه آزادگان جنوب, بهشت زهرا