Please wait ...

موزه ی صنعت برق ایران، در سال 1374 به منظور نمایش ابزارآلات و اسناد در زمینه ی تاریخ صنعت برق در ایران افتتاح شد.

موزه صنعت برق ایران

  • آدرس

    میدان شهدا, خیابان پیروزی, خیابان افروز