Please wait ...

موزه ی فرش ایران، مجموعه ی متنوعی از فرش های ایرانی از دوران صفوی تا امروز را به نمایش می گذارد. موزه فرش تهران، کتابخانه هم دارد. 

موزه فرش ایران

  • آدرس

    تقاطع خیابان دکتر فاطمی و خیابان کارگر